• Previous
 • Next
 • Promotion LifestyleS
 • MikroTikL1 4edit2
 • Promotion VMWare
 • Header3
 • Header2
 • Header1

          MikroTik Router เป็นอุปกรณ์อัจฉริยะที่มีความสามารถในการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบและยังสามารถปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงการตั้งค่าต่างๆ ได้ค่อนข้างอิสระ จึงทำให้ในปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในการนำไปใช้งานในระบบเครือข่ายทั้งในระดับบุคคลหรือองค์กร ซึ่งอุปกรณ์ของ MikroTik ก็จะมีหลากหลายรุ่นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานหรือการรองรับการใช้งานที่แตกต่างกันไป

         วันนี้เราจะมาแนะนำและเปรียบเทียบรุ่นที่เหมาะกับการใช้งานในระบบเครือข่ายขนาดกลาง เพื่อที่จะช่วยในการตัดสินใจว่าระบบเครือข่ายของท่านนั้นต้องใช้อุปกรณ์รุ่นไหนถึงที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของท่าน โดยเราจะมาเปรียบเทียบ MikroTik รุ่น RB450G, RB850Gx2 และน้องใหม่ล่าสุด RB3011UiAS-RM เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ

          ต่อเนื่องจากบทความที่แล้วว่าด้วยการเก็บ Log ผ่าน Flash Drive นั้น เราสามารถเก็บหมายเลข IP Address ของเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีการติดต่อไป ซึ่งอาจจะไม่สะดวกสำหรับการตรวจว่าเครือข่ายของเราติดต่อไปยังเว็บไซต์ใดบ้าง ซึ่งบทความนี้จะกล่าวถึงวิธีการเก็บLog เป็นURLของเว็บไซต์ปลายทางที่เครือข่ายของเราติดต่อออกไป เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลและตรวจสอบระบบเครือข่ายภายในนั้นเอง โดยมีวิธีการดังนี้
 1. เข้า MikroTik ผ่านโปรแกรม Winbox
 2. คลิกคำสั่ง IP แล้วคลิกเลือก Web Proxy จะปรากฏหน้าต่าง Web Proxy Settings ให้คลิกเลือก Enabled และที่ช่อง Port ตั้งเป็น 8080 จากนั้นคลิกปุ่ม OK

การเก็บ Log ของ MikroTik Router เป็นแบบ URL ด้วย Web Proxy

 

 

โดยปกติแล้วหากเราใช้งาน Hotspot โดยใช้ User จาก MikroTik จะสามารถกำหนด Share User ใน User Profiles ได้เลย แต่หากเข้าใช้งานผ่าน User Manager ถึงแม้ว่าเราจะกำหนดการ Share User ใน Profile ไว้แล้วก็ตาม แต่ก็จะยังไม่สามารถกำหนดให้หนึ่ง User เข้าใช้งานหลายเครื่องพร้อมกันได้ เพราะเราจำเป็นจะต้องทำการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมใน Hotspot ของเครื่อง MikroTik เสียก่อน โดยมีวิธีการ ดังนี้

1. เข้าไปที่ MikroTik ไปที่คำสั่ง IP > Hotspot คลิกที่แท็บ User Profiles คลิกที่ปุ่ม + เพื่อสร้าง Profile ที่ต้องการจะกำหนดค่าการใช้งาน ที่ช่อง Name ตั้งชื่อตามที่ต้องการ (ตัวอย่างนี้จะตั้งชื่อเป็น Share Userman 2 ) ที่ช่อง Shared Users ให้เรากำหนดจำนวนที่ต้องการจะ Share User ว่าให้ใช้งานได้พร้อมกันกี่เครื่อง (ตัวอย่างนี้เป็น Share User : 2) จากนั้นคลิกปุ่ม OK (ส่วนของช่องอื่นๆ เราจะกำหนดการใช้งานผ่าน User Manager)

การเก็บ Log ของ MikroTik Router สามารถเก็บได้ด้วยความจำภายในตัวของ MikroTik แต่ไม่สามารถเก็บได้ครบตามจำนวนวัน ที่ทาง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กำหนดไว้ เนื่องจากพื้นที่ในหน่วยความจำมีให้ค่อนข้างน้อย ดังนั้นการที่เราจะเก็บให้ครบตามวันที่ทางพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กำหนดไว้ จึงจำเป็นจะต้องจัดเก็บไปไว้ยังอุปกรณ์อื่น ซึ่งสามารถเก็บได้หลายช่องทาง วันนี้จะมาแนะนำวิธีการเก็บ Log ผ่าน Flash Drive โดยวิธีการมี ดังนี้

1. คอนฟิก MikroTik ด้วยโปรแกรม Winbox เมื่อเข้าโปรแกรมมาแล้วให้ทำการเชื่อมต่อ Flash Drive เข้ากับตัวเครื่อง MikroTik (รุ่นที่นำมาเป็นตัวอย่างคือ RB751U-2HnD เพราะรุ่นนี้จะมีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อ USB มาให้ในตัว) จากนั้นไปที่คำสั่ง System > Disks จะปรากฏหน้าต่าง Disk List ขึ้นมา โดยจะมีข้อมูลของ Flash Drive ที่เราได้เชื่อมต่ออยู่ขึ้นมา ให้ทำการคลิกเพื่อเลือก จากนั้นคลิกคำสั่ง Eject Drive แล้วคลิกคำสั่ง Format Drive จะปรากฏหน้าต่าง Format Drive ขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม Start แล้วรอจนกว่าจะทำการ Format เสร็จเรียบร้อย เพียงเท่านี้ Flash Drive ก็จะพร้อมใช้งานแล้ว

Queue ใน MikroTik คือการกำหนดระบบจราจรในการส่งละรับข้อมูล (Traffic Shaping) หรือการกำหนดแบนด์วิดท์ให้เหมาะสมกับความเร็วในช่วงเวลาของการใช้งานของอินเตอร์เน็ตที่เรามีอยู่ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบอินเตอร์เน็ตและเป็นการบริหารการใช้งานแบนด์วิดท์ให้ทำงานได้อย่างเหมาะสม

โดยสามารถกำหนดรูปแบบการตั้งค่าต่างๆ ได้ตามการใช้งานอินเตอร์เน็ตของเรานั้นเอง

Packet mark (เลือกแพ็คเกตที่ต้องการจะกำหนดแบนด์วิดท์ เช่น file.exe, .mp4 หรือ websiteต่างๆ youtube, pantip เป็นต้น โดยจะมาจากการสร้าง Firewall>Mangle ที่เราได้สร้างไว้)
Priority ลำดับความสำคัญในการใช้งานแบนด์วิดท์ ในกรณีมี Queue หลายอันและคล้ายกัน จะให้เลข 8 มีค่าความสำคัญมากที่สุดและเลข 1 มีค่าความสำคัญต่ำที่สุดนั้นเอง

การตรวจสอบเครื่องที่เข้ามาใช้งานภายในระบบเครือข่าย โดยการที่เครื่องนั้น Fix IP เข้ามาแทนการรับ DHCP จาก MikroTik และวิธีการดูการใช้งาน Bandwidth ของเครืองภายในระบบเครือข่าย โดยปกติเครื่องที่ตั้งรับ IP แบบอัตโนมัติ หรือขอรับ IP จาก DHCP Server เราสามารถตรวจสอบเครื่องที่เข้ามารับ IP จาก DHCP ของ MikroTik ได้ที่เมนูคำสั่ง IP จากนั้นก็คลิกเลือก DCHP Server ที่แท็บ Leases แต่สำหรับบางเครื่องที่ทำการ Fix IP เพื่อเข้ามายังเครือข่าย ในหน้าต่างของ DHCP Server จะไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเครื่องไหนหรือ IP อะไรเข้ามาใช้ในระบบเครือข่ายของเรา

ดังนั้นหากต้องการตรวจสอบข้อมูลก็สามารถดูได้ที่

1. เมนูคำสั่ง IP คลิกที่คำสั่ง Firewall ที่แท็บ Connections ก็จะแสดงหมายเลข IP ของครื่องต่างๆ ที่เข้ามาใช้งานและยังสามารถบอกได้ด้วยว่ากำลังทำการติดต่อกับ IP หมายเลขอะไรและติดต่อด้วย Port อะไรบ้างอีกด้วย

Queue ใน MikroTik คือการกำหนดระบบจราจรในการส่งละรับข้อมูล (Traffic Shaping)

 

 

การตรวจสอบเครื่องที่เข้ามาใช้งานภายในระบบเครือข่าย โดยการที่เครื่องนั้น Fix IP เข้ามาแทนการรับ DHCP จาก MikroTik และวิธีการดูการใช้งาน Bandwidth ของเครืองภายในระบบเครือข่าย โดยปกติเครื่องที่ตั้งรับ IP แบบอัตโนมัติ หรือขอรับ IP จาก DHCP Server เราสามารถตรวจสอบเครื่องที่เข้ามารับ IP จาก DHCP ของ MikroTik ได้ที่เมนูคำสั่ง IP จากนั้นก็คลิกเลือก DCHP Server ที่แท็บ Leases แต่สำหรับบางเครื่องที่ทำการ Fix IP เพื่อเข้ามายังเครือข่าย ในหน้าต่างของ DHCP Server จะไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเครื่องไหนหรือ IP อะไรเข้ามาใช้ในระบบเครือข่ายของเรา

ดังนั้นหากต้องการตรวจสอบข้อมูลก็สามารถดูได้ที่

1. เมนูคำสั่ง IP คลิกที่คำสั่ง Firewall ที่แท็บ Connections ก็จะแสดงหมายเลข IP ของครื่องต่างๆ ที่เข้ามาใช้งานและยังสามารถบอกได้ด้วยว่ากำลังทำการติดต่อกับ IP หมายเลขอะไรและติดต่อด้วย Port อะไรบ้างอีกด้วย

การตรวจสอบเครื่องที่ฟิก IP เข้ามา และวิธีดูการใช้งาน Bandwidth ของเครื่อง ในระบบเครือข่าย

 

Defragment หรือ Defragmentation เป็นการสั่งให้ฮาร์ดดิสก์ทำการจัดเรียงข้อมูลใหม่ เพราะโดยปกตินั้นฮาร์ดดิสก์จะจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบสุ่ม ซึ่งการทำแบบนี้จะช่วยให้ฮาร์ดดิสก์จัดเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แต่ผลเสียที่ตามมาในระยะยาวก็มีเช่นกัน นั้นก็คือต้องใช้เวลาในการหาไฟล์ต่างๆ เป็นเวลานานขึ้น ทำให้ฮาร์สดิสของเราทำงานได้ช้าลงนั้นเอง หรือแม้แต่การแก้ไข ย้ายไฟล์หรือลบไฟล์ต่างๆ ก็ทำให้ไม่เกิดการจัดเรียงข้อมูลที่ถูกต้องได้ด้วยเช่นกัน

Defragment เป็นโปรแกรมหรือคำสั่งที่ติดมากับระบบปฏิบัติการของวินโดว์อยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องหามาติดตั้งเพิ่มเติม วิธีการจัดเรียงข้อมูลด้วยคำสั่ง Defragmentation (แต่ละวินโดว์จะใช้ชื่อเรียกที่ไม่เหมือนกัน แต่คือชุดคำสั่งเดียวกันครับ ตัวอย่างนี้เป็น Windows 7)

1. ไปที่ My Computer คลิกขวาที่ไดรฟ์ที่จัดเก็บข้อมูล เช่น Drive(C:) จากนั้นก็คลิกคำสั่ง Properties > ที่หน้าต่างใหม่คลิกแท็บ Tools > คลิกที่คำสั่ง Defragment now (หรือคลิกปุ่ม Start > Accessories > System Tools > เลือก Disk Defragmenter ก็ได้เช่นกัน)

 

Disk Defragment เพิ่มความเร็วในการเข้าถึงไฟล์

 

 

 

การดาวน์โหลดโปรแกรม Winbox เพื่อใช้ในการคอนฟิก MiKroTik

ก่อนจะเริ่มทำการคอนฟิก เราต้องดาวน์โหลดโปรแกรม WinBox มาติดตั้งในคอมพิวเตอร์ที่จะคอนฟิกMikroTik ก่อน โดยเข้าไปที่ www.mikrotik.com/download แล้วเลื่อนไปที่หัวข้อ Useful tools and utilities จากนั้นคลิกคำสั่ง Winbox

การอัพเกรดเวอร์ชั่นใหม่ให้กับ MiKroTik

     MikroTik ก็เหมือนกับอุปกรณ์ Network อื่นๆ ที่ต้องมีการแก้ไขข้อผิดพลาดและปรับปรุงความสามารถให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเมื่อเราซื้อเครื่องมาใหม่ๆ ก็ควรตรวจสอบเวอร์ชั่นที่ติดมากับเครื่อง หากยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่ก็ควรจะอัพเกรดให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ด้วยตัวเอง (ส่วนใหญ่เวอร์ชั่นใหม่จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานต่างๆ ดีขึ้นกว่าเดิม) ดังนี้

1. ตรวจสอบเวอร์ชั่นของ MikroTik โดยคลิกเมนูคำสั่ง System เลือก Packages จะปรากฏหน้าต่างPackage List ขึ้นมา พร้อมกับแสดงเวอร์ชั่นของ Package ที่ใช้งานอยู่

2. ดาวน์โหลดไฟล์ Package เวอร์ชั่นใหม่ เข้าไปที่ www.mikrotik.com/download แล้วเลื่อนไปที่หัวข้อ Download MikroTik software products โดยคลิกหัวข้อให้ตรงกับรุ่นที่ใช้งาน (ตัวอย่างนี้เป็น mipsbe ) จากนั้นคลิกเลือก All packages เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลดและอ่านข้อมูลส่วนนี้ทั้งหมด

    MikroTik คือ ผู้ผลิตอุปกรณ์ด้าน Computer Network ต่างๆ เช่น Router, Switch หรือAccess Point เป็นต้น โดยอุปกรณ์ที่มีชื่อเสียงโดดเด่นที่สุดของ MikroTik ก็คือ Router นั่นเอง เนื่องจากเป็นRouter ที่รวมเอาความสามารถต่างๆ ไว้มากมาย เช่น…

1. Router ที่มีคุณสมบัติพื้นฐานทั่วไป เช่น PPoE Client, Ethernet, NAT หรือ PortForward
2. Wireless Hotspot Server ติดตั้งระบบ Authenticate เพื่อพิสูจน์สิทธิ์ในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้แต่ละคนผ่านเครือข่ายไร้สาย รวมถึงออกคูปองและก าหนดแพ็กเกจราคาต่างๆ ได้อีกด้วย
3. Bandwidth Management หรือ QoS สามารถก าหนดความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อจัดสรรความเร็วให้ผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม
4. L7 Firewall สามารถบล็อก Application ต่างๆ ที่เรียกใช้งานผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น ไม่ให้เล่น Skype, Line หรือ Camfrog เป็นต้น
5. VPN Server สร้างการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายที่อยู่ต่างสาขาผ่านทางท่อเสมือนหรือที่เรียกว่า “Tunnel” และมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
6. Proxy Server ช่วยเพิ่มความเร็วในการเรียกหน้าเว็บไซต์ต่างๆ โดยจัดเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ที่เคยมีการเรียกใช้เป็น Cache ในตัวเครื่อง โดยจัดเก็บใน Memory Card หรือ Flash Drive เวลามีเครื่องอื่นๆ เรียกหน้าเว็บไซต์เดิมก็จะไปค้นหาใน Cache แทนการออกไปดาวน์โหลดที่เครื่อง Serverด้านนอก ท าให้ประหยัด Bandwidth ของอินเทอร์เน็ตเพื่อน าไปใช้งานเท่าที่จ าเป็น รวมถึงบล็อกการเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมและป้องกันดาวน์โหลดไฟล์ต้องห้ามได้อีกด้วย
6. Load Balance รวมความเร็วอินเทอร์เน็ตหลายเส้นเข้าด้วยกัน และใช้ส ารองลิงก์เพื่อเส้นใดเส้นหนึ่งมีปัญหาโดย Router ของ MikroTik จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ก็คือส่วนของ Hardware ที่เรียกว่า “Router Board” และส่วนของ Software ที่เรียกว่า “Router OS”


     RouterBoard เป็นส่วนของ Hardware ที่เป็นแผงวงจร Mainboard และมี CPU, Ram, หรือChipset อื่นๆ มาประกอบรวมกัน และบางรุ่นสามารถเสียบ Memory Card เพื่อท าหน้าที่เก็บข้อมูลต่างๆ เช่นLogs หรือ Proxy Cache โดยจะใช้ RouterOS เป็นระบบปฏิบัติการที่คอยควบคุมการท างาน

     RouterOS เป็นส่วนของ Software ที่พัฒนามาจากพื้นฐานของ Linux โดยทำหน้าที่เป็นระบบปฏิบัติการให้กับ RouterBoard แต่ก็สามารถนำ RouterOS ไปติดตั้งบนเครื่อง Server ได้ โดยแบ่ง RouterOS ออกเป็น Level แต่ละระดับ ยิ่ง Level สูงก็ยิ่งมีความสามารถมากขึ้น ดังรูป

 

การทำระบบ VPN ด้วย MikroTik, การทำระบบ WiFi ด้วย MikroTik

 

มีหลายท่านสอบถามเข้ามาว่า การใช้ RouterBoard กับเครื่อง Server อย่างไหนดีกว่ากัน เพื่อเป็นข้อมูลให้ทุกท่านได้เลือกใช้งานอย่างเหมาะสม ขอแนะนำข้อมูล ดังนี้ 

• การใช้ RouterBoard สามารถติดตั้งได้ง่ายและประหยัดไฟกว่าการใช้เครื่อง Server

• Hardware และ Software ที่ MikroTik ออกแบบและนำมาใช้กับ RouterBoard ส่วนใหญ่จะทำงานเข้ากันได้อย่างดี, มีความเสถียรและทนทานในการเปิดใช้งานเป็นระยะเวลานานๆ มากกว่าเครื่องServer ทำให้หมดปัญหาเรื่องเครื่องแฮงค์ค้างหรือ Restart เอง

• การใช้ RouterBoard ประหยัดกว่าการใช้เครื่อง Server เนื่องจากมีทั้ง Hardware และ Softwareมาพร้อมแล้ว ในขณะที่การเลือกใช้เครื่อง Server ต้องลงทุนทั้งด้าน Hardware และ Software จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายมากกว่า 

• เมื่อ Router Board มีปัญหาสามารถส่งซ่อมและนำค่าคอนฟิกเก่ากลับคืนมาได้ ในขณะที่การติดตั้ง RouterOS บนเครื่อง Server หากมีปัญหาอาจต้องมีการเปลี่ยนเครื่อง หรือฟอร์แมต Hard disk ซึ่งจะต้องเสียค่า License ใหม่

จากข้อมูลข้างต้นคงพอทำให้ทุกท่านทราบแล้วว่า MikroTik Router เป็นอุปกรณ์ที่่มีคุณสมบัติเด่นอย่างไร เหมาะหรือไม่ที่จะเลือกซื้อมาใช้งาน

 

 

 • CCNA-P-02.png
 • CCNA-P-03.png
 • CCNA09-01.png
 • CCNA09-02.png
 • CCNAnicon-P-02.png
 • CCNAnicon-P-03.png
 • Cisco_Training-01.png
 • Cisco_Training-02.png
 • Cisco_Training-03.png
 • Cisco_Training-04.png
 • HKW-L1-01.png
 • HKW-L1-02.png
 • HKW-L1-03.png
 • HKW-L1-04.png
 • IMG_6191.JPG
 • IMG_6192.JPG
 • IMG_6193.JPG
 • IMG_6196.JPG
 • IMG_6197.JPG
 • IMG_6198.JPG

บริการอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเซิร์ฟเวอร์ ทั้ง Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Linux Server

ต้องการวางแผน ติดตั้ง วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมืออาชีพ พัฒนาความรู้ด้วยหลักสูตรอบรม Network Admin

สอนทำภาพ Sticker Line และจำหน่าย Sticker Line น่ารักๆ

www.ez-admin.com ผู้ให้บริการอบรมหลักสูตรทางด้านระบบเครือข่าย Network ครบวงจร ได้แก่ อบรมหลักสูตร network Admin, อบรมหลักสูตร Windows Server 2008 R2, อบรมหลักสูตร Mikrotik,  อบรมหลักสูตร Hacking, อบรมหลักสูตร CCNA, อบรมหลักสูตร Wireless, อบรม CentOS Linux Server, หลักสูตร CCNP, อบรมหลักสูตร Endian Firewall, อบรมหลักสูตร Wifi Hotspot Server, อบรมหลักสูตร Diskless, อบรมหลักสูตรระบบ VPN, อบรมหลักสูตรระบบ VLAN, อบรมหลักสูตรการทำ Load Balance, อบรม VPN, อบรม VLAN, ระบบเครือข่าย network and Server, อบรมหลักสูตร network ราคาถูก, โปรโมชั่นอบรมหลักสูตรเน็ตเวิร์ก, ราคาอบรม Network, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, สอน Network นวมินทร์, ผู้ให้บริการอบรม, รับอบรมนอกสถานที่, อบรม network นอกสถานที่, หลักสูตรด้านระบบเครือข่าย, คอมพิวเตอร์, คอมเน็ตเวิร์ก
ทุกหลักสูตรอบรมทางด้านระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ก (Network) ให้บริการอบรมทั้งในและนอกสถานที่ ทั้งองค์กรของภาครัฐและเอกชน ราคาไม่แพง ทุกเนื้อหาเน้นสอนเพื่อสร้างอาชีพให้กับแรงงานและผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างและจัดการระบบเครือข่ายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งก้าวทันยุคเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน

ลิขสิทธิ์เว็บ

ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center โดยบริษัท จีเนียสย์ ดีเวลลอป จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์เนื้อหา ข้อมูล และรูปแบบโครงสร้างหลักสูตรทั้งหมดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.ez-admin.com ห้ามผู้ใดนำไปกระทำซ้ำ ห้ามคัดลอก ห้ามนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต