• Previous
 • Next
 • Promotion LifestyleS
 • MikroTikL1 4edit2
 • Promotion VMWare
 • Header3
 • Header2
 • Header1

สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเครือข่าย Network ADMIN ที่ประสงค์ขอเลื่อนการอบรม บริษัทมีเงื่อนไขการเลื่อน ดังนี้

1) สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะขอเลื่อนวันเวลาอบรมของหลักสูตรใดๆ ก็ตาม ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางศูนย์อบรมฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนจะมีการอบรมในคอร์สที่ต้องการเลื่อน (ไม่นับรวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดต่างๆ ) โดยแจ้งทั้งทางโทรศัพท์ พร้อมกับส่งอีเมลยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้ง เพื่อทางศูนย์อบรมฯ สามารถสำรองที่นั่งให้กับลูกค้าท่านอื่นได้

2) ลูกค้าสามารถเลื่อนการอบรมในแต่ละหลักสูตรได้ไม่เกิน 2 ครั้ง มิฉะนั้นทางศูนย์อบรมฯ ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการอบรมหลักสูตรดังกล่าว

3) สำหรับลูกค้าที่มีการเลื่อนรอบ หรือวันเวลาอบรมออกไปโดยไม่แจ้งให้ทางศูนย์อบรมฯ ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 3 วันทำการ (ตามเงื่อนไขข้อที่ 1) หากศูนย์อบรมฯ เปิดอบรมในหลักสูตรดังกล่าวอีกครั้งในรอบถัดไป ศูนย์อบรมฯ จะให้สิทธิ์อบรมกับลูกค้าท่านใหม่ก่อนเท่านั้น ส่วนลูกค้าที่มีการเลื่อนเวลาอบรมไม่ตรงเงื่อนไข ท่านจะได้เข้าร่วมอบรมในรอบใหม่เมื่อได้รับแจ้งที่นั่งจากทางศูนย์อบรมฯ เท่านั้น ไม่สามารถจองอบรมในรอบถัดไปล่วงหน้าได้ทันที ซึ่งจะได้รับแจ้งที่นั่งอบรมจากเจ้าหน้าที่ศูนย์อบรมฯ เพื่อให้ท่านเตรียมพร้อมก่อนอบรมล่วงหน้า 2 วัน

4) สำหรับลูกค้าที่มีการเลื่อนวันเวลาอบรมโดยไม่โทรแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า หรือเกินจำนวน 2 ครั้งตามข้อ 2 ศูนย์อบรมฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ที่จะเข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าว หากจะเข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าวใหม่อีกรอบ ลูกค้าจะต้องชำระค่าอบรมให้กับทางศูนย์อบรมฯ เป็นจำนวน 50% ของราคาอบรมปกติของหลักสูตรนั้นๆ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมกับลงทะเบียนอบรมใหม่ ลูกค้าถึงจะมีสิทธิ์เข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าวได้

เพื่อประโยชน์ของลูกค้าทุกท่าน กรุณาอ่านรายละเอียดการเปลี่ยนวันเวลาอบรมให้เข้าใจอย่างชัดเจนหรือโทรสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อบรมฯ เพื่อความชัดเจนของข้อมูลดังกล่าวนี้

 ** ศูนย์อบรม EZ-Admin Training Center ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

 

 • CCNA-P-02.png
 • CCNA-P-03.png
 • CCNA09-01.png
 • CCNA09-02.png
 • CCNAnicon-P-02.png
 • CCNAnicon-P-03.png
 • Cisco_Training-01.png
 • Cisco_Training-02.png
 • Cisco_Training-03.png
 • Cisco_Training-04.png
 • HKW-L1-01.png
 • HKW-L1-02.png
 • HKW-L1-03.png
 • HKW-L1-04.png
 • IMG_6191.JPG
 • IMG_6192.JPG
 • IMG_6193.JPG
 • IMG_6196.JPG
 • IMG_6197.JPG
 • IMG_6198.JPG

บริการอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเซิร์ฟเวอร์ ทั้ง Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Linux Server

ต้องการวางแผน ติดตั้ง วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมืออาชีพ พัฒนาความรู้ด้วยหลักสูตรอบรม Network Admin

สอนทำภาพ Sticker Line และจำหน่าย Sticker Line น่ารักๆ

www.ez-admin.com ผู้ให้บริการอบรมหลักสูตรทางด้านระบบเครือข่าย Network ครบวงจร ได้แก่ อบรมหลักสูตร network Admin, อบรมหลักสูตร Windows Server 2008 R2, อบรมหลักสูตร Mikrotik,  อบรมหลักสูตร Hacking, อบรมหลักสูตร CCNA, อบรมหลักสูตร Wireless, อบรม CentOS Linux Server, หลักสูตร CCNP, อบรมหลักสูตร Endian Firewall, อบรมหลักสูตร Wifi Hotspot Server, อบรมหลักสูตร Diskless, อบรมหลักสูตรระบบ VPN, อบรมหลักสูตรระบบ VLAN, อบรมหลักสูตรการทำ Load Balance, อบรม VPN, อบรม VLAN, ระบบเครือข่าย network and Server, อบรมหลักสูตร network ราคาถูก, โปรโมชั่นอบรมหลักสูตรเน็ตเวิร์ก, ราคาอบรม Network, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, สอน Network นวมินทร์, ผู้ให้บริการอบรม, รับอบรมนอกสถานที่, อบรม network นอกสถานที่, หลักสูตรด้านระบบเครือข่าย, คอมพิวเตอร์, คอมเน็ตเวิร์ก
ทุกหลักสูตรอบรมทางด้านระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ก (Network) ให้บริการอบรมทั้งในและนอกสถานที่ ทั้งองค์กรของภาครัฐและเอกชน ราคาไม่แพง ทุกเนื้อหาเน้นสอนเพื่อสร้างอาชีพให้กับแรงงานและผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างและจัดการระบบเครือข่ายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งก้าวทันยุคเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน

ลิขสิทธิ์เว็บ

ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center โดยบริษัท จีเนียสย์ ดีเวลลอป จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์เนื้อหา ข้อมูล และรูปแบบโครงสร้างหลักสูตรทั้งหมดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.ez-admin.com ห้ามผู้ใดนำไปกระทำซ้ำ ห้ามคัดลอก ห้ามนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต