• Previous
 • Next
 • Promotion LifestyleS
 • MikroTikL1 4edit2
 • Promotion VMWare
 • Header3
 • Header2
 • Header1

         หลักสูตรอบรมก้าวสู่อาชีพผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Administrator Over all Basic :NS01) เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่มีพื้นฐานมาก่อน ให้สามารถติดตั้ง จัดการ ดูแล และแก้ปัญหาระบบเครือข่าย ทั้งแบบมีสายและแบบไร้สายได้ ทำให้สามารถก้าวไปทำงานในสายอาชีพผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อดูแลและจัดการเครื่องServer ที่มีเครื่อง Client จำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          โดยการเรียนรู้จะคำนึงถึงผู้เรียนมือใหม่เป็นสำคัญ ดังนั้นผู้สอนจะเน้นการนำเสนอและอธิบายให้เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้งานได้จริง นอกจากนี้พื้นฐานความรู้ที่ได้จากหลักสูตร Network Administrator Over all Basic ยังใช้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเลื่อนขั้นไปเรียนรู้ในหลักสูตรอื่นๆ ได้

รายละเอียดหลักสูตร

 1. รู้จักหน้าที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 2. พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 3. รู้จักอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในระบบเครือข่าย
 4. รู้จัก Protocal และการทำงานของ TCP/IP
 5. การติดตั้งเครือข่าย LAN แบบมีสายและไร้สาย
 6. การควบคุมเครื่อง (Remote Desktop) ระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 7. การสมัครชื่อ DDNS เพื่อติดต่อเครือข่ายระยะไกลด้วยชื่อเครื่องแทนหมายเลข IP
 8. การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสาขาที่อยู่ห่างไกลด้วย VPN
 9. จัดแบ่งเครือข่าย LAN เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยด้วย VLAN
 10. การทำ Routing เชื่อมต่อและค้นหาเส้นทางระหว่างเครือข่าย
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
1. นักศึกษาที่ต้องการเตรียมพร้อมเข้าสายงานด้าน Network Admin
2. ผู้ที่ต้องการทำอาชีพทางด้านระบบเครือข่ายอย่างจริงจัง
3. ผู้ที่ต้องการศึกษาและสอบ Cert.CCNA, CCNP
4. ผู้ที่ต้องการต่อยอดความรู้ในระบบเครือข่าย Network ขั้น Advanced ต่อไป
5. ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ระบบเครือข่าย Network ทั่วไป
 
ระยะเวลาอบรม 3 วัน ราคา 4,900 บาท
 • CCNA-P-02.png
 • CCNA-P-03.png
 • CCNA09-01.png
 • CCNA09-02.png
 • CCNAnicon-P-02.png
 • CCNAnicon-P-03.png
 • Cisco_Training-01.png
 • Cisco_Training-02.png
 • Cisco_Training-03.png
 • Cisco_Training-04.png
 • HKW-L1-01.png
 • HKW-L1-02.png
 • HKW-L1-03.png
 • HKW-L1-04.png
 • IMG_6191.JPG
 • IMG_6192.JPG
 • IMG_6193.JPG
 • IMG_6196.JPG
 • IMG_6197.JPG
 • IMG_6198.JPG

บริการอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเซิร์ฟเวอร์ ทั้ง Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Linux Server

ต้องการวางแผน ติดตั้ง วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมืออาชีพ พัฒนาความรู้ด้วยหลักสูตรอบรม Network Admin

สอนทำภาพ Sticker Line และจำหน่าย Sticker Line น่ารักๆ

www.ez-admin.com ผู้ให้บริการอบรมหลักสูตรทางด้านระบบเครือข่าย Network ครบวงจร ได้แก่ อบรมหลักสูตร network Admin, อบรมหลักสูตร Windows Server 2008 R2, อบรมหลักสูตร Mikrotik,  อบรมหลักสูตร Hacking, อบรมหลักสูตร CCNA, อบรมหลักสูตร Wireless, อบรม CentOS Linux Server, หลักสูตร CCNP, อบรมหลักสูตร Endian Firewall, อบรมหลักสูตร Wifi Hotspot Server, อบรมหลักสูตร Diskless, อบรมหลักสูตรระบบ VPN, อบรมหลักสูตรระบบ VLAN, อบรมหลักสูตรการทำ Load Balance, อบรม VPN, อบรม VLAN, ระบบเครือข่าย network and Server, อบรมหลักสูตร network ราคาถูก, โปรโมชั่นอบรมหลักสูตรเน็ตเวิร์ก, ราคาอบรม Network, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, สอน Network นวมินทร์, ผู้ให้บริการอบรม, รับอบรมนอกสถานที่, อบรม network นอกสถานที่, หลักสูตรด้านระบบเครือข่าย, คอมพิวเตอร์, คอมเน็ตเวิร์ก
ทุกหลักสูตรอบรมทางด้านระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ก (Network) ให้บริการอบรมทั้งในและนอกสถานที่ ทั้งองค์กรของภาครัฐและเอกชน ราคาไม่แพง ทุกเนื้อหาเน้นสอนเพื่อสร้างอาชีพให้กับแรงงานและผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างและจัดการระบบเครือข่ายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งก้าวทันยุคเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน

ลิขสิทธิ์เว็บ

ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center โดยบริษัท จีเนียสย์ ดีเวลลอป จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์เนื้อหา ข้อมูล และรูปแบบโครงสร้างหลักสูตรทั้งหมดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.ez-admin.com ห้ามผู้ใดนำไปกระทำซ้ำ ห้ามคัดลอก ห้ามนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต