• Previous
 • Next
 • Promotion LifestyleS
 • MikroTikL1 4edit2
 • Promotion VMWare
 • Header3
 • Header2
 • Header1

ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center โดยบริษัท จีเนียสย์ ดีเวลลอป จำกัด เปิดให้บริการอบรมหลักสูตรทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับมือใหม่ และผู้ที่สนใจพัฒนาความรู้ด้านระบบเครือข่าย จุดเด่นของการฝึกอบรมของเราคือ เน้นสอนเป็นกลุ่มเล็กเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเก็บเกี่ยวความรู้ได้เต็มที่ สามารถสอบถามปัญหาในชั่วโมงเรียนได้ สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในห้องเรียน และเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันอย่างชัดเจน

สำหรับหลักสูตรที่เปิดสอนจะเน้นเพื่อการนำความรู้ไปทำงานจริง นำไปสร้างงานเพิ่ม นำไปรับงานติดตั้งระบบเครือข่าย ระบบ WiFi ระบบความปลอดภัยบนเครือข่าย ระบบ Server และการทำระบบร้านค้าออนไลน์ สอนจากประสบการณ์ทำงานจริง แนะนำทุกสิ่งที่รู้ด้วยความตั้งใจ จัดโปรโมชั่นการอบรมรองรับทุกงบประมาณและความต้องการของผู้เข้าอบรม

หลักสูตรที่เปิดอบรมแยกได้เป็นส่วนของ Network Admin, System Admin, Security, Cisco, Virtualization และ MikroTik Router เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าไปอ่านเนื้อหาอบรมในแต่ละหลักสูตรได้ง่าย หากคุณเป็นคนที่ชอบหาความรู้ด้านระบบเครือข่าย หากคุณต้องการอบรมเป็นกลุ่มเล็กๆ อยากอบรมแบบกลุ่มเพื่อน เชิญที่นี้ EZ-ADMIN Training Center 

หลักสูตรอบรมเกี่ยวกับ Network Admin ประกอบด้วยหลักสูตรที่น่าสนใจดังนี้

1. หลักสูตรอบรม Network Administrator Over all Basic อบรม 3 วัน ราคา 4,900 บาท

2. หลักสูตรอบรม Profession Networking Workshop Level 1 อบรม 3 วัน ราคา 5,900 บาท

3. หลักสูตรอบรม Network Firewall and Security Engineer อบรม 2 วัน ราคา 4,900 บาท 

ซึ่งทุกหลักสูตรอบรมจะเหมาะสำหรับมือใหม่ที่ต้องการก้าวสู่อาชีพผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Network Admin และผู้ที่สนใจเรียนรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปใช้กับงานในชีวิตประจำวันด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งทุกหลักสูตรอบรมจะเน้นสอนเพื่อการนำไปใช้งานจริงในองค์กรต่างๆ รวมทั้งเพื่อให้ท่านที่สนใจทำงานด้านระบบเครือข่ายได้นำไปใช้กับงานติดตั้งต่างๆ อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เน้นสอนให้ลองปฏิบัติ เน้นสอนเป็นกลุ่มเล็กไม่เกิน 10 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอนที่ดี สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ในห้องเรียน ในผู้ร่วมเรียนได้อย่างเต็มที่ หากท่านชอบสไตล์การสอนแบบกลุ่มเพื่อนเล็กๆ แต่ได้ความรู้อย่างเต็มที่ เก็บเกี่ยวทุกรายละเอียดที่สอนได้หมด เชิญเข้าร่วมอบรมกับเรา EZ-ADMIN Training Center ในนามบริษัท จีเนียสย์ ดีเวลลอป จำกัด

ระบบปฏิบัติการ Windows Server ทั้ง Windows Server 2008 R2 และ Windows Server 2012 R2 เป็นคอร์สอบรมหนึ่งทางด้าน System Admin ที่ได้รับความนิยมใช้งานกันในระดับองค์กรต่างๆ เพราะในทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกสารจำเป็นต้องมีเครื่อง Server ไว้บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ โดยหลักสูตรอบรมที่เปิดสอนจะประกอบด้วย

1. หลักสูตรอบรม Windows Server 2008 R2 Level 1 ระยะเวลาอบรม 3 วัน

2. หลักสูตรอบรม Windows Server 2008 R2 Level 2 ระยะเวลาอบรม 3 วัน

3. หลักสูตรอบรม Windows Server 2008 R2 Level 3 ระยะเวลาอบรม 2 วัน

4. หลักสูตร Windows Server 2016 & 2012R2 Level 1 ระยะเวลาอบรม 3 วัน

5. หลักสูตร Windows Server 2016 & 2012R2 Level 2 ระยะเวลาอบรม 2 วัน

          โดยในคอร์สอบรมนี้ผู้เรียนจะได้ความรู้ในเรื่องการจัดตั้ง Domain Controller, การจัดตั้ง Active Directory , การสร้าง RAID 1 และ 5, การโปรโมท Domain Controller, Backup และ Restore กู้คืนข้อมูลสำคัญ เป็นต้น

เนื่องจากการทำงานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ย่อมมีความเสี่ยงที่จะถูกภัยคุกคามจากภายนอกอยู่เสมอ เช่น ถูกโจมตีหรือเจาะข้อมูล ทำให้ข้อมูลในองค์กรเกิดความเสียหาย ไม่ปลอดภัย หรือทำให้ระบบ Mail Server ใช้งานไม่ได้ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันภัยให้กับข้อมูลภายในองค์กร ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จึงควรมีความรู้เบื้องต้นไว้ปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กรท่าน 

สำหรับหลักสูตรอบรมทางด้านระบบ Security ที่เปิดสอนให้กับผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มือใหม่ ได้แก่

1. หลักสูตร HKW-L1: Ethical Hacking Workshop ระยะเวลาอบรม 3 วัน ราคา 5,500 บาท

2. หลักสูตร HKW-L2 : Web Hacking & ARP Spoofing (ความปลอดภัยและช่องโหว่ของเว็บไซต์) ระยะเวลาอบรม 2 วัน ราคา 5,000 บาท

ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นฐานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือควรผ่านการอบรมหลักสูตร Network Administrator Overall Basic มาก่อน เพื่อจะได้เข้าใจระบบการทำงานที่ชัดเจนและเกิดประโยชน์ในการเรียนรู้สูงสุด

MikroTik อุปกรณ์ Router อัจฉริยะที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการกับตัวอุปกรณ์ MikroTik เพื่อทำระบบ Internet ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการทำระบบ WiFi, การทำระบบ Radius Server, การทำระบบ VLAN, VPN

สำหรับหลักสูตรอบรมทางด้าน MikroTik Router ที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหาร จัดการ ติดตั้ง จัดทำระบบ WiFi Hotspot Server, ระบบ VLAN, VPN, Radius Server, หรือทั้งระบบ Multi LAN, Multi WAN ได้อย่างครบถ้วน ประกอบด้วย

1. หลักสูตรอบรม MikroTik Level 1 : ติดตั้งระบบ WiFi HOTSPOT SERVER อบรม 2 วัน ราคา 3,900 บาท

2. หลักสูตรอบรม MikroTik Level 2 : ติดตั้ง Multi LAN, Multi Hotspot, VLAN, VPN และ Routing อบรม 2 วัน ราคา 4,900 บาท

3. หลักสูตรอบรม MikroTik Level 3 : ติดตั้งและจัดการ Radius Server  อบรม 2 วัน ราคา 4,900 บาท

4. หลักสูตรอบรม MikroTik Level 4 : ติดตั้งและจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย  อบรม 2 วัน ราคา 4,900 บาท

ซึ่งแต่ละ Level จะเน้นการทำงาน การคอนฟิกค่าที่แตกต่างกัน เน้นสอนเป็นส่วนๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ และจัดการกับระบบต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 

Linux Server อีกหนึ่งระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานตามองค์กรต่างๆ เพื่อใช้บริการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับคอร์สอบรมบนระบบปฏิบัติการ Linux Serverประกอบด้วย

1. หลักสูตรอบรม CentOS Linux Server Administrator Overall basic ระยะเวลาอบรม 3 วัน ราคา 4,900 บาท

2. หลักสูตรอบรม CentOS Linux Server Level 2 : System Administrator ระยะเวลาอบรม 2 วัน ราคา 4,900 บาท

3. หลักสูตรอบรม Beginning Ubuntu Server Administrator (LNU-L1) ระยะเวลาอบรม 4 วัน ราคา 4,900 บาท 

ท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมควรมีพื้นฐานด้านระบบ Network เบื้องต้น หรือผ่านการอบรมคอร์ส Network Administrator Overall Basic 

สำหรับผู้ที่มีควาามสนใจติดตั้งและคอนฟิกอุปกรณ์เครือข่าย รวมทั้งผู้ที่สนใจเตรียมสอบการคอนฟิกอุปกรณ์เครือข่ายของ Cisco ท่านสามารถเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร

1. Cisco Certified Network Associate (CCNA) Version 3.0 : โดยหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้พื้นฐานการทำงานของระบบเครือข่ายอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะทำให้มองเห็นภาพการทำงานเบื้องหลังของส่วนประกอบต่างๆ ในระบบเครือข่ายบนอุปกรณ์ Cisco เช่น Switch และ Router ได้อย่างเข้าใจ

2. Cisco Certified Networking Professional Router (CCNP Rout) : สำหรับผู้ที่ต้องการคอนฟิกค่าการทำงาน Router ของ Cisco และูผู้ที่ต้องการความรู้ไปสอบ Cisco Certified Networking Professional (CCNP) และ Cisco Certified Design Professional (CCDP) ของ Cisco รวมทั้งผู้ที่ต้องการทำงานในสายอาชีพเน็ตเวิร์กในตำแหน่ง Network Engineer, Senior , Engineer Specialist , Network Admin สำหรับองค์กรระดับ Enterprise 

ทั้งสองหลักสูตรระยะเวลาอบรม 4 วัน เน้นสอนวันเสาร์-อาทิตย์ ราคาคอร์สละ 5,500 บาท

ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายเบื้องต้น หรือผ่านการอบรมหลักสูตร Network Administrator Overall basic 

Virtualization ถือว่ามีความสำคัญกับการทำงานของ Server ในระบบ Network เป็นอย่างมาก เพราะทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการ Server ที่มีจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับคอร์สอบรมที่นำมาเปิดสอนให้กับผู้สนใจระบบ Virtualization แบ่งออกเป็น 2 Level ได้แก่

1. หลักสูตรอบรม VMware Level 1 : หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้ศึกษาถึงขั้นตอนการกำหนดค่าต่างๆ ของ VMWare ESX ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถสร้างระบบ Virtualization ระยะเวลาอบรม 2 วัน ราคาปกติ 5,500 บาท จัดโปรปี 2559 ราคา 4,900 บาท

2. หลักสูตรอบรม VMware Level 2 : หลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบ VMware vCenter Server & High Availability (HA) Clusters ระยะเวลาอบรม 2 วัน ราคาปกติ 6,500 บาท 

หมายเหตุ : อบรมพร้อมกัน 2 คอร์ส ในราคาเพียง 9,900 บาทเท่านั้น

เว็บ E-Commerce หรือเว็บไซต์ประเภทร้านค้าออนไลน์แบบครบวงจร ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากด้วยสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ความเป็นอยู่ ระบบการขนส่งที่รวดเร็ว จึงทำให้การบริโภคของคนส่วนใหญ่เปลี่ยนไป คนส่วนใหญ่เน้นบริโภคสินค้าผ่านระบบออนไลน์เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทาง ก็ได้รับสินค้าเหมือนไปเดินช๊อปตามร้าน สามารถค้นหาร้านค้า และหยิบซื้อได้ทันทีที่ต้องการ 

สำหรับท่านที่ต้องการมีร้านค้าออนไลน์เพื่อสร้างช่องทางการขายไว้รองรับกลุ่มเป้าหมายบนโลกออนไลน์ และต้องการให้เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ สามารถทำระบบ Search Engine ติดอันดับการค้นหาผ่านเว็บ Google อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าร่วมอบรมหลักสูตร 

1. Joomla E-Commerce and E-Marketing ระยะเวลาอบรม 4 วัน ราคา 4,900 บาท

2. หลักสูตรออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการค้าขายออนไลน์ ระยะเวลาอบรม 2 วัน ราคา 3,900 บาท 

อบรมพร้อมกัน 2 หลักสูตร เหมาจ่ายในราคา 7,900 บาท 

คอร์สอบรมจะเปิดเป็นรอบๆ เน้นผู้เข้าอบรมคอร์สละ 4-6 ท่าน สนใจอบรมเป็นกลุ่ม หรือนอกสถานที่สามารถติดต่อสอบถามได้

 • CCNA-P-02.png
 • CCNA-P-03.png
 • CCNA09-01.png
 • CCNA09-02.png
 • CCNAnicon-P-02.png
 • CCNAnicon-P-03.png
 • Cisco_Training-01.png
 • Cisco_Training-02.png
 • Cisco_Training-03.png
 • Cisco_Training-04.png
 • HKW-L1-01.png
 • HKW-L1-02.png
 • HKW-L1-03.png
 • HKW-L1-04.png
 • IMG_6191.JPG
 • IMG_6192.JPG
 • IMG_6193.JPG
 • IMG_6196.JPG
 • IMG_6197.JPG
 • IMG_6198.JPG

บริการอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเซิร์ฟเวอร์ ทั้ง Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Linux Server

ต้องการวางแผน ติดตั้ง วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมืออาชีพ พัฒนาความรู้ด้วยหลักสูตรอบรม Network Admin

สอนทำภาพ Sticker Line และจำหน่าย Sticker Line น่ารักๆ

www.ez-admin.com ผู้ให้บริการอบรมหลักสูตรทางด้านระบบเครือข่าย Network ครบวงจร ได้แก่ อบรมหลักสูตร network Admin, อบรมหลักสูตร Windows Server 2008 R2, อบรมหลักสูตร Mikrotik,  อบรมหลักสูตร Hacking, อบรมหลักสูตร CCNA, อบรมหลักสูตร Wireless, อบรม CentOS Linux Server, หลักสูตร CCNP, อบรมหลักสูตร Endian Firewall, อบรมหลักสูตร Wifi Hotspot Server, อบรมหลักสูตร Diskless, อบรมหลักสูตรระบบ VPN, อบรมหลักสูตรระบบ VLAN, อบรมหลักสูตรการทำ Load Balance, อบรม VPN, อบรม VLAN, ระบบเครือข่าย network and Server, อบรมหลักสูตร network ราคาถูก, โปรโมชั่นอบรมหลักสูตรเน็ตเวิร์ก, ราคาอบรม Network, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, สอน Network นวมินทร์, ผู้ให้บริการอบรม, รับอบรมนอกสถานที่, อบรม network นอกสถานที่, หลักสูตรด้านระบบเครือข่าย, คอมพิวเตอร์, คอมเน็ตเวิร์ก
ทุกหลักสูตรอบรมทางด้านระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ก (Network) ให้บริการอบรมทั้งในและนอกสถานที่ ทั้งองค์กรของภาครัฐและเอกชน ราคาไม่แพง ทุกเนื้อหาเน้นสอนเพื่อสร้างอาชีพให้กับแรงงานและผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างและจัดการระบบเครือข่ายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งก้าวทันยุคเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน

ลิขสิทธิ์เว็บ

ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center โดยบริษัท จีเนียสย์ ดีเวลลอป จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์เนื้อหา ข้อมูล และรูปแบบโครงสร้างหลักสูตรทั้งหมดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.ez-admin.com ห้ามผู้ใดนำไปกระทำซ้ำ ห้ามคัดลอก ห้ามนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต