• Previous
 • Next
 • Promotion LifestyleS
 • MikroTikL1 4edit2
 • Promotion VMWare
 • Header3
 • Header2
 • Header1

1. ตรวจสอบตารางอบรมของแต่ละเดือนว่ามีหลักสูตรที่ท่านต้องการอบรมหรือไม่

2. สอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์อบรมฯ เพื่อจองที่นั่งอบรมล่วงหน้าในหลักสูตรที่ท่านสนใจ

3. ชำระเงินค่าอบรมตามมูลค่าของหลักสูตรนั้นๆ ล่วงหน้าก่อนเข้าอบรมอย่างน้อย 7 วัน

4. หากมีการชำระเงินเข้ามาจองที่นั่งในหลักสูตรใดๆ แล้ว ให้ลูกค้าติดต่อแจ้งข้อมูลการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ทราบ พร้อมกับส่งเมลแจ้งหลักฐานการโอนเงินมาที่ contact@ez-admin.com เจ้าหน้าที่ศูนย์อบรมฯ จะทำการตรวจสอบข้อมูลและติดต่อกลับ

5. หลังจากโอนเงินแล้วกรุณาส่งใบลงทะเบียนอบรมโดยเข้าไปกรอกข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ โดยกรอกให้ครบทุกช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน * และช่องอื่นๆ ห้ามเว้นว่าง

6. ระบบจะส่งใบลงทะเบียนเข้ามายังระบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลของลูกค้า และยืนยันข้อมูลกลับไปยังลูกค้าเมื่อเอกสารการเงินและใบลงทะเบียน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้าเป็นบริษัท) ครบถ้วน

7. กรณีมาอบรมในนามบริษัทหรือองค์กรที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรุณานำหลักฐานมาแลกกับใบเสร็จรับเงินในวันแรกที่เข้าอบรมทุกครั้ง

 • CCNA-P-02.png
 • CCNA-P-03.png
 • CCNA09-01.png
 • CCNA09-02.png
 • CCNAnicon-P-02.png
 • CCNAnicon-P-03.png
 • Cisco_Training-01.png
 • Cisco_Training-02.png
 • Cisco_Training-03.png
 • Cisco_Training-04.png
 • HKW-L1-01.png
 • HKW-L1-02.png
 • HKW-L1-03.png
 • HKW-L1-04.png
 • IMG_6191.JPG
 • IMG_6192.JPG
 • IMG_6193.JPG
 • IMG_6196.JPG
 • IMG_6197.JPG
 • IMG_6198.JPG

บริการอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเซิร์ฟเวอร์ ทั้ง Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Linux Server

ต้องการวางแผน ติดตั้ง วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมืออาชีพ พัฒนาความรู้ด้วยหลักสูตรอบรม Network Admin

สอนทำภาพ Sticker Line และจำหน่าย Sticker Line น่ารักๆ

www.ez-admin.com ผู้ให้บริการอบรมหลักสูตรทางด้านระบบเครือข่าย Network ครบวงจร ได้แก่ อบรมหลักสูตร network Admin, อบรมหลักสูตร Windows Server 2008 R2, อบรมหลักสูตร Mikrotik,  อบรมหลักสูตร Hacking, อบรมหลักสูตร CCNA, อบรมหลักสูตร Wireless, อบรม CentOS Linux Server, หลักสูตร CCNP, อบรมหลักสูตร Endian Firewall, อบรมหลักสูตร Wifi Hotspot Server, อบรมหลักสูตร Diskless, อบรมหลักสูตรระบบ VPN, อบรมหลักสูตรระบบ VLAN, อบรมหลักสูตรการทำ Load Balance, อบรม VPN, อบรม VLAN, ระบบเครือข่าย network and Server, อบรมหลักสูตร network ราคาถูก, โปรโมชั่นอบรมหลักสูตรเน็ตเวิร์ก, ราคาอบรม Network, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, สอน Network นวมินทร์, ผู้ให้บริการอบรม, รับอบรมนอกสถานที่, อบรม network นอกสถานที่, หลักสูตรด้านระบบเครือข่าย, คอมพิวเตอร์, คอมเน็ตเวิร์ก
ทุกหลักสูตรอบรมทางด้านระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ก (Network) ให้บริการอบรมทั้งในและนอกสถานที่ ทั้งองค์กรของภาครัฐและเอกชน ราคาไม่แพง ทุกเนื้อหาเน้นสอนเพื่อสร้างอาชีพให้กับแรงงานและผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างและจัดการระบบเครือข่ายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งก้าวทันยุคเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน

ลิขสิทธิ์เว็บ

ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center โดยบริษัท จีเนียสย์ ดีเวลลอป จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์เนื้อหา ข้อมูล และรูปแบบโครงสร้างหลักสูตรทั้งหมดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.ez-admin.com ห้ามผู้ใดนำไปกระทำซ้ำ ห้ามคัดลอก ห้ามนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต