• Previous
 • Next
 • Promotion LifestyleS
 • MikroTikL1 4edit2
 • Promotion VMWare
 • Header3
 • Header2
 • Header1

หลักสูตรอบรม Joomla E-Commerce and E-Marketing
          เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้สนใจที่จะมีเว็บไซต์สำหรับไว้ขายสินค้าหรือบริการบนระบบออนไลน์ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้เสริมให้กับตัวเอง หากเราเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วและต้องการให้ร้านค้ามีช่องทางการขายเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว หลักสูตรดังกล่าวนี้ถือเป็นช่องทางการขายที่ดี ที่จะช่วยให้เป้าหมายของยอดขายประสบความสำเร็จได้

          เนื้อหาจะประกอบด้วยพื้นฐานของการสร้างเว็บไซต์ สร้างระบบตะกร้าออนไลน์ ระบบการจัดการบทความ เมนู โปรแกรมเสริม รวมทั้งระบบ E-Marketing เพื่อช่วยให้เราจัดการทำโฆษณาผ่านโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 รายละเอียดหลักสูตร

Part 1 : การออกแบบดีไซต์ด้วยโปรแกรม PhotoShop

Part 2 : ข้อดีของการทำเว็บ E-Commerce

 • ข้อดีของการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ช
 • การทำธุรกิจอีคอมเมิร์ชแต่ละรูปแบบ
 • ประเภทเว็บไซต์อีคอมเมิร์ช
 • สรุปประโยชน์ของ e-Commerce
 • ทำธุรกิจ e-Commerceให้สำเร็จได้อย่างไร
 • เตรียมความพร้อมก่อนสร้างร้านค้าออนไลน์
 • พื้นที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์
 • หลักเกณฑ์เลือกใช้ผู้ให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์
 • ความสำคัญของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อธุรกิจอีคอมเมิร์ช
 • ประโยชน์ของการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • ใครมีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • เว็บไซต์ที่ต้องจดหรือไม่จดทะเบียนพาณิชย์
 • รูปแบบการชำระเงินสำหรับร้านค้าออนไลน์
 • สินค้าอะไรที่จะนำมาขายบนเว็บไซต์
 • ทำร้านค้าอย่างไรให้ขายได้และอยู่รอด
 • สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนสร้างเว็บไซต์

Part 3 การจัดการร้านค้าออนไลน์และ E-Marketing
ส่วนที่ 1 เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสร้างเว็บไซต์

 • สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนสร้างเว็บไซต์
 • รู้จักกับโปรแกรมสร้างเว็บ
 • ติดตั้ง Joomla บนเซิร์ฟเวอร์จำลอง
 • ขั้นตอนเตรียมพร้อมก่อนติดตั้ง XAMPP เพื่อสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์จำลอง
 • ติดตั้งชุดโปรแกรม Xampp เพื่อสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์เสมือน
 • กำหนดรหัสผ่านเข้าใช้งานฐานข้อมูล
 • กำหนดขนาดในการอัพโหลดไฟล์
 • แก้ปัญหาติดตั้งโปรแกรมนานเกินรอ


ส่วนที่ 2 ติดตั้งโปรแกรมพร้อมจัดการภาษาไทย

 • การติดตั้งโปรแกรม Joomla
 • กำหนดภาษาไทยให้กับ Joomla

ส่วนที่ 3 กำหนดค่าพื้นฐานบน Joomla

 • กำหนดค่าระบบหลัก
 • เปิดให้แสดงตำแหน่งต่างๆ บน Template
 • เปิดให้แสดงระบบสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์
 • การติดตั้ง HikaShop ไว้สร้างระบบ E-Commerce

ส่วนที่ 4 การสร้างระบบตะกร้าออนไลน์

 • สร้างหมวดหมู่สินค้า
 • สร้างรายการสินค้า
 • สร้างวิธีการชำระเงินแบบโอนเงินเข้าบัญชี
 • สร้างวิธีการขนส่งแบบ EMS และ พัสดุตามมูลค่าการสั่งซื้อ
 • กำหนดให้แสดงสินค้าหน้าเว็บหลัก
 • แก้ปัญหาเอาคำว่า “ต่อหน่วยออก”
 • แก้ปัญหาไม่แสดงคำว่า “บาท”
 • เพิ่มขั้นตอนการเช็คเอาต์
 • สร้างและกำหนดใช้เงื่อนไขข้อตกลงการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์
 • เรื่องของส่วนลดและคูปองส่วนลด
 • การจัดการใบแจ้งหนี้
 • การจัดการรายงานการสั่งซื้อ
 • การจัดการสถานะคำสั่งซื้อ
 • ทดลองสั่งซื้อสินค้าที่เราสร้าง
 • การจัดการกับ User ที่เข้ามาซื้อสินค้า

ส่วนที่ 5 นำเสนอบทความบนเว็บไซต์

 • การสร้างหมวดหมู่ไว้จัดเก็บบทความ
 • สร้างบทความไปจัดเก็บตามหมวดหมู่ต่างๆ
 • สร้างบทความเด่นไว้แสดงผลหน้าเพจแรกของเว็บไซต์
 • สร้างบทความที่ไม่เป็นหมวดหมู่
 • เปิดเครื่องมือสำหรับปรับแต่งบทความ
 • การปรับแต่งสีสันสไตล์ให้กับบทความ
 • การดึงภาพมาไว้บนระบบเพื่อใช้ปรับแต่งในบทความ
 • สร้างบทความแบบตารางและมีภาพประกอบ
 • การสร้างบทความแบบ Read More
 • แทรกรูปภาพในเนื้อหาแบบอัตโนมัติ
 • กำหนดค่าการแสดงผลบทความหน้าเว็บไซต์ ว่าจะซ่อนหรือแสดงอะไร
 • กำหนดการแสดงผลบทความที่แสดงเมื่อคลิกลิงก์เมนู
 • สั่งงดเผยแพร่บางบทความที่ปิดใช้งานชั่วคราว
 • การลบบทความที่ไม่ต้องการใช้งานแล้ว
 • การเรียงลำดับการแสดงผลบทความ
 • แก้ไขบทความบนเว็บไซต์

ส่วนที่ 6 การสร้างและจัดการเมนูบนเว็บไซต์

 • การสร้างเมนูลิงก์ไปยังข้อมูลภายในเว็บไซต์แบบหมวดหมู่แบบบล็อก
 • สร้างกลุ่มเมนู
 • สร้างรายการเมนูลิงก์
 • การสร้างเมนูลิงก์ไปยังข้อมูลภายในเว็บไซต์แบบเนื้อหาเดียว
 • สร้างเมนูลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกเว็บไซต์
 • สร้างลิงก์แบบบทความไปยังระบบ HikaShop
 • สร้างลิงก์เมนูให้แสดงผลแบบลิงก์ย่อยๆ
 • ลบเมนูที่ไม่ต้องการใช้งาน
 • สร้างลิงก์เมนูจากภาพหรือข้อความเพื่อชี้ไปยังแหล่งข้อมูลขายสินค้าบนเว็บ

ส่วนที่ 7 การจัดการโมดูล 

 • รู้จักกับโมดูล
 • การสร้างโมดูลแบบ HTML
 • การปิดโมดูลที่ไม่ได้ใช้งาน
 • กำหนดการแสดงผลโมดูลนับจำนวนคนออนไลน์
 • การจัดการโมดูลบทความยอดนิยมบนเว็บไซต์
 • ปรับแต่งโมดูล Random Image
 • ก็อบปี้โมดูลมาใช้งาน
 • เรียงลำดับการแสดงผลโมดูล
 • ติดตั้งโมดูลไว้ใช้งาน
 • สร้างส่วนการติดต่อร้านค้า

ส่วนที่ 8 การทำ SEO เพื่อความสำเร็จในการตลาดออนไลน์

 • ารจัดการ Search Engine บนเว็บไซต์
 • ส่วนของ Keyword
 • การทำ Keyword แบบบทความ
 • การทำ Keyword แบบตั้งคำถาม
 • การคิดคำ Keyword ให้แตกฉาน
 • การทำ Search Engine ส่วนของเมนู Home
 • การทำ Search Engine ส่วนของค่าคอนฟิกเบื้องต้น
 • การจัดการ Search Engine ในส่วนของบทความ
 • ตำแหน่ง Footer ควรปรับแต่งให้เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์เรา
 • สร้าง Data Tags ในส่วนท้ายของหน้าเว็บไซต์
 • สร้าง Tag ในบทความพร้อมโมดูล Tag บนเว็บไซต์
 • เชิญให้ Google ส่ง Robot มาเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์
 • การทำ Content Marketing
 • การทำโฆษณาผ่านช่องทางฟรีต่างๆ
 • เลือกใช้หรือออกแบบเทมเพลตที่รองรับ Responsive Web Design
 • หมั่นเข้าไปเช็คอันดับการค้นหา
 • CCNA-P-02.png
 • CCNA-P-03.png
 • CCNA09-01.png
 • CCNA09-02.png
 • CCNAnicon-P-02.png
 • CCNAnicon-P-03.png
 • Cisco_Training-01.png
 • Cisco_Training-02.png
 • Cisco_Training-03.png
 • Cisco_Training-04.png
 • HKW-L1-01.png
 • HKW-L1-02.png
 • HKW-L1-03.png
 • HKW-L1-04.png
 • IMG_6191.JPG
 • IMG_6192.JPG
 • IMG_6193.JPG
 • IMG_6196.JPG
 • IMG_6197.JPG
 • IMG_6198.JPG

บริการอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเซิร์ฟเวอร์ ทั้ง Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Linux Server

ต้องการวางแผน ติดตั้ง วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมืออาชีพ พัฒนาความรู้ด้วยหลักสูตรอบรม Network Admin

สอนทำภาพ Sticker Line และจำหน่าย Sticker Line น่ารักๆ

www.ez-admin.com ผู้ให้บริการอบรมหลักสูตรทางด้านระบบเครือข่าย Network ครบวงจร ได้แก่ อบรมหลักสูตร network Admin, อบรมหลักสูตร Windows Server 2008 R2, อบรมหลักสูตร Mikrotik,  อบรมหลักสูตร Hacking, อบรมหลักสูตร CCNA, อบรมหลักสูตร Wireless, อบรม CentOS Linux Server, หลักสูตร CCNP, อบรมหลักสูตร Endian Firewall, อบรมหลักสูตร Wifi Hotspot Server, อบรมหลักสูตร Diskless, อบรมหลักสูตรระบบ VPN, อบรมหลักสูตรระบบ VLAN, อบรมหลักสูตรการทำ Load Balance, อบรม VPN, อบรม VLAN, ระบบเครือข่าย network and Server, อบรมหลักสูตร network ราคาถูก, โปรโมชั่นอบรมหลักสูตรเน็ตเวิร์ก, ราคาอบรม Network, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, สอน Network นวมินทร์, ผู้ให้บริการอบรม, รับอบรมนอกสถานที่, อบรม network นอกสถานที่, หลักสูตรด้านระบบเครือข่าย, คอมพิวเตอร์, คอมเน็ตเวิร์ก
ทุกหลักสูตรอบรมทางด้านระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ก (Network) ให้บริการอบรมทั้งในและนอกสถานที่ ทั้งองค์กรของภาครัฐและเอกชน ราคาไม่แพง ทุกเนื้อหาเน้นสอนเพื่อสร้างอาชีพให้กับแรงงานและผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างและจัดการระบบเครือข่ายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งก้าวทันยุคเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน

ลิขสิทธิ์เว็บ

ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center โดยบริษัท จีเนียสย์ ดีเวลลอป จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์เนื้อหา ข้อมูล และรูปแบบโครงสร้างหลักสูตรทั้งหมดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.ez-admin.com ห้ามผู้ใดนำไปกระทำซ้ำ ห้ามคัดลอก ห้ามนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต