• Previous
 • Next
 • Promotion LifestyleS
 • MikroTikL1 4edit2
 • Promotion VMWare
 • Header3
 • Header2
 • Header1
หลักสูตรอบรม MikroTik Level 3 (การติดตั้งและจัดการ Radius Server เพื่อทำงานร่วมกับ Mikrotik)
       
          ใน Mikrotikถึงแม้จะมีโปรแกรม Radius Server ที่ชื่อ User manager มาให้แล้ว แต่ก็ยังมีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น ใช้งานยาก ดังนั้นหากต้องการสร้างและจัดการ Profile และ User ของลูกค้าได้ง่ายและอิสระกว่านั้น จึงต้องอาศัย Radius Server แยกออกมาต่างหาก เพราะจะทำให้การจัดการ User ทำได้ง่ายกว่า มีความสามารถมากกว่า และรองรับระบบขนาดใหญ่ได้ดีกว่า เช่น มีระบบการตัดวันและเวลาหมดอายุได้อย่างถูกต้อง, ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของ Lisense, แยกการทำงานออกจาก MikroTikทำให้ MikroTik ไม่ต้องทำงานหนัก, บางตัวมีเมนูภาษาไทยทำให้จัดการได้ง่ายกว่า, มีระบบคำนวณรายได้ทั้งหมดให้ทราบในแต่ละวัน, รองรับการทำระบบเซิร์ฟเวอร์กลางที่สร้าง User ครั้งเดียวสามารถใช้งานได้หลายสาขา เป็นต้น 
       
           หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้ทดลองสร้าง Radius Server ขึ้นมา เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับ MikroTikได้ โดย Radius Server จะทำหน้าที่สร้าง Profiles และ User accounts รวมถึงกำหนดค่าการทำงานต่างๆของ User ทั้งหมดจากนั้นจะส่งค่า Profiles และ User accounts ไปยัง MikroTik ให้ทำหน้าที่ในการ Authentication หรือพิสูจน์ความถูกต้องของ User ที่ Log in เข้ามา โดยการติดตั้ง Radius Server จะทำทั้งแบบที่อยู่บนระบบปฏิบัติการ Linux และ Windows Server รวมถึงกำหนดค่าการทำงานต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานระหว่าง Radius Server และ MikroTik
 
รายละเอียดหลักสูตร
 1. รู้จัก Radius Server
  • องค์ประกอบการทำงานของ Radius Server
  • ข้อดีของการใช้งาน MikroTikร่วมกับ Radius Server
 2. การติดตั้งและกำหนดค่าพื้นฐานของUbuntu Server
  • ขั้นตอนการติดตั้ง Ubuntu Server
  • กำหนดรหัสผ่านให้กับ Root
  • กำหนดค่า IP Address ให้กับการ์ด LAN
 3. การติดตั้งและกำหนดค่า FreeradiusและระบบจัดการUserให้ทำงานร่วมกับMikroTikแบบที่ 1
  • การดาวน์โหลดและติดตั้ง Freeradiusและ Daloradius
  • กำหนดค่าการทำงานของ Radius ที่ Mikrotik
  • สร้าง User อย่างง่ายเพื่อทดสอบการทำงานของ Daloradiusกับ MikroTik
  • การสร้าง Profiles
  • กำหนดค่า Attribute แบบ Manual
  • ค่า Attributeที่สามารถใช้งานร่วมกับ MikroTikได้
  • การสร้างและกำหนด Profile ให้กับUser account
  • การสร้าง User accounts แบบหลายๆ คนพร้อมกัน
  • คำสั่งที่ใช้กำหนดค่าการสร้าง Batch Users
  • ตรวจสอบสถานะการใช้งานของ User
  • การ Backup และ Restore
  • แก้ไขค่าการเก็บและแสดงผลของ Log
 4. การติดตั้งและกำหนดค่า FreeradiusและระบบจัดการUserให้ทำงานร่วมกับMikroTik แบบที่ 2
  • กำหนด IP Subnet ของแต่ละเครือข่ายที่ต้องการใช้งานบน Mikrotik
  • ขั้นตอนการติดตั้ง Freeradiusและ Airlink-MT
  • กำหนดค่า Airlink-MT ให้เชื่อมต่อกับ MikroTik
  • กำหนดค่าการทำงานของ Radius ที่ MikroTik
  • การสร้าง Profiles
  • การสร้างUser account และกำหนด Profile
  • การสร้าง User accounts หลายๆ คนพร้อมกัน
  • ตรวจสอบสถานการณ์ทำงานต่างๆ
  • กำหนดค่าการทำงานเริ่มต้นของโปรแกรม
  • การแบ็คอัปข้อมูลทั้งหมดของโปรแกรม
 5. การทำ Centralization Authentication Servicesเพื่อเป็นServerกลางสำหรับจัดเก็บUserให้MikroTikใช้งานร่วมกัน
  • ฝั่ง PPTP Server (Mikrotikตัวที่ 1 ฝั่งเดียวกับ Radius Server)
  • ฝั่ง PPTP Client (MikroTikตัวที่ 2 จากสาขาอื่น)
  • กำหนดให้ MikroTikตัวที่ 2 เชื่อมต่อไปที่ Radius Server
  • สร้างจุดเชื่อมต่อที่ 2 ที่ Airlink
 6. การติดตั้งและกำหนดค่า Radius ServerบนWindows Server2012 ให้ทำงานร่วมกับMikrotik
  • กำหนด IP Address ของแต่ละเครื่อง
  • การกำหนดค่า Network Policy Server และ Radius Client บน Windows Server
  • กำหนดค่าการทำงานของ Radius ที่ MikroTik

ผู้เข้าอบรมที่เหมาะกับหลักสูตรนี้

1. ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการจัดการระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ก

2. ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน MikroTik เบื้องต้น 

ค่าบริกาอบรม ระยะเวลา 2 วัน ราคา 4,900 บาท

 • CCNA-P-02.png
 • CCNA-P-03.png
 • CCNA09-01.png
 • CCNA09-02.png
 • CCNAnicon-P-02.png
 • CCNAnicon-P-03.png
 • Cisco_Training-01.png
 • Cisco_Training-02.png
 • Cisco_Training-03.png
 • Cisco_Training-04.png
 • HKW-L1-01.png
 • HKW-L1-02.png
 • HKW-L1-03.png
 • HKW-L1-04.png
 • IMG_6191.JPG
 • IMG_6192.JPG
 • IMG_6193.JPG
 • IMG_6196.JPG
 • IMG_6197.JPG
 • IMG_6198.JPG

บริการอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเซิร์ฟเวอร์ ทั้ง Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Linux Server

ต้องการวางแผน ติดตั้ง วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมืออาชีพ พัฒนาความรู้ด้วยหลักสูตรอบรม Network Admin

สอนทำภาพ Sticker Line และจำหน่าย Sticker Line น่ารักๆ

www.ez-admin.com ผู้ให้บริการอบรมหลักสูตรทางด้านระบบเครือข่าย Network ครบวงจร ได้แก่ อบรมหลักสูตร network Admin, อบรมหลักสูตร Windows Server 2008 R2, อบรมหลักสูตร Mikrotik,  อบรมหลักสูตร Hacking, อบรมหลักสูตร CCNA, อบรมหลักสูตร Wireless, อบรม CentOS Linux Server, หลักสูตร CCNP, อบรมหลักสูตร Endian Firewall, อบรมหลักสูตร Wifi Hotspot Server, อบรมหลักสูตร Diskless, อบรมหลักสูตรระบบ VPN, อบรมหลักสูตรระบบ VLAN, อบรมหลักสูตรการทำ Load Balance, อบรม VPN, อบรม VLAN, ระบบเครือข่าย network and Server, อบรมหลักสูตร network ราคาถูก, โปรโมชั่นอบรมหลักสูตรเน็ตเวิร์ก, ราคาอบรม Network, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, สอน Network นวมินทร์, ผู้ให้บริการอบรม, รับอบรมนอกสถานที่, อบรม network นอกสถานที่, หลักสูตรด้านระบบเครือข่าย, คอมพิวเตอร์, คอมเน็ตเวิร์ก
ทุกหลักสูตรอบรมทางด้านระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ก (Network) ให้บริการอบรมทั้งในและนอกสถานที่ ทั้งองค์กรของภาครัฐและเอกชน ราคาไม่แพง ทุกเนื้อหาเน้นสอนเพื่อสร้างอาชีพให้กับแรงงานและผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างและจัดการระบบเครือข่ายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งก้าวทันยุคเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน

ลิขสิทธิ์เว็บ

ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center โดยบริษัท จีเนียสย์ ดีเวลลอป จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์เนื้อหา ข้อมูล และรูปแบบโครงสร้างหลักสูตรทั้งหมดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.ez-admin.com ห้ามผู้ใดนำไปกระทำซ้ำ ห้ามคัดลอก ห้ามนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต